Jotta voi olla aidossa yhteydessä muihin, tulee ensin osata olla yhteydessä omaan itseensä. Kun on yhteydessä itseensä, on mahdollista löytää työn merkityksellisyys ja mielekkyys. Silloin kaikki toimintamme alkaa olla luovaa, parantavaa, tuottavaa ja tuloksellista.

Valmentavia välineitä inhimilliseen tuloksentekoon

Mielenhelmen kehittämisen ytimessä sykkii vahva usko inhimillisen hyvinvoinnin voimaan vaikuttavuuden ja tuloksen tekemisen taustalla. Keskitymme organisaatioiden menestykseen luomalla ympäristön, jossa jokainen yksilö voi loistaa omilla vahvuuksillaan. Tekemisen mielekkyys syntyy, kun voi aidosti käyttää osaamistaan ja vahvuuksiaan organisaation tavoitteita edistävästi ja kokee samalla tulevansa kuulluksi hyväksyvässä ilmapiirissä.  Valmennuksemme tarjoavat sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä oppimiskokemuksia kohti yhteisiä tavoitteita ihmisten omista lähtökohdista käsin.

Sytytetään tekemisen palo onnistumista tukevien oivallusten avulla!

Minna Raiko
KM, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja

Minna on kokenut HR-ammattilainen, muutosvalmentaja ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja hän yhdistää nämä roolit saumattomasti johtamisen sekä inhimillisen hyvinvoinnin edistämiseen.  Itsetuntemus, tunne- ja motivaatiotekijöiden ymmärtäminen ovat lähtökohtia onnistuneeseen ihmisten johtamiseen. Minna on erikoistunut valmentamaan ratkaisukeskeisesti, innostavasti ja osallistavasti, mm. auttamalla työyhteisöjä omien onnistumistensa analysoinnissa ja vahvuuksiensa tunnistamisessa.

Muita keskeisiä työtapoja ovat johdon coaching-prosessit, muutostyöpajat sekä hyvinvointia ja palautumista mittaavat hyvinvointivalmennukset. Käytössä on myös erilaisia persoonallisuuden piirteitä valottavat kartoitukset sekä kehollinen tunnetyöskentely (sensomotoriset menetelmät). 

Minna on toiminut esimiesten, johtoryhmien, työyhteisöjen ja hyvinvoinnin kehittäjänä kansainvälisissä ja kotimaisissa organisaatioissa. Kokemusta myös johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä.

Lue lisää

 Valmennuksia ja työpajoja johtoryhmille ja tiimeille:

  • Strategiat tavoitteiksi – rakennetaan yhdessä konkreettiset, realistiset ja mielekkäät tavoitteet yhteiselle toiminnalle
  • Onnistumisen oivalluksia muutokseen – muutoksen vaiheiden ymmärtäminen: kuulluksi tuleminen ja uudesta innostuminen ja toimeenpano: käsitellään puolustusreaktiot ratkaisukeskeisesti

  • Tee tulosta onnistumisten analysoinnilla – tehdään näkyväksi hyvin toimivat käytännöt, piilevät osaamiset ja onnistumistekijät ja otetaan ne hyötykäyttöön 
  • Tolkkua työyhteisön toimintaan – osallistava ja oivalluttava valmennus, jossa osallistujat pääsevät kehittämään yhteistä ymmärrystä ja löytävät ratkaisuja parempaan vuorovaikutukseen

  • Vireessä valmennus – työkaluja omien voimavarojen ja stressin tunnistamiseen tavoitteena oppia johtamaan itseä ja muita 

  • Sisäinen motivaatio asiakasviestinnässä – erilaisten motivaatiotyylien hyödyntäminen asiakasviestinnässä 

Asiakkaitamme mm.

Soita tästä