”Kun olet yhteydessä siihen, mikä synnyttää merkityksellisyyden ja intohimon itsessäsi, kun todella ymmärrät mikä saa sinut innostumaan ja olemaan ylpeä tekemisestäsi, silloin pelko ja epävarmuuden ajatukset alkavat väistyä. Kun alat toimia luottamuksesta käsin, kaikki toimintasi alkaa olla luovaa, parantavaa ja tuottavaa sekä itsellesi että ympäristöllesi.”

Valmentavia välineitä inhimilliseen tuloksentekoon

Mielenhelmen kehittämisen ytimessä sykkii vahva usko inhimillisen hyvinvoinnin voimaan vaikuttavuuden ja tuloksen tekemisen taustalla. Keskitymme organisaatioiden menestykseen luomalla ympäristön, jossa jokainen yksilö voi loistaa omilla vahvuuksillaan. Mielekkyys syntyy, kun voi käyttää osaamistaan ja kokee tulevansa kuulluksi turvallisessa ja innovatiivisessa tilassa.  Valmennuksemme tarjoavat sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä oppimiskokemuksia kohti yhteisiä tavoitteita ihmisten omista lähtökohdista käsin.

Sytytetään tekemisen palo onnistumista tukevien oivallusten avulla!

Minna Raiko

Minna on kokenut HR-ammattilainen, muutosvalmentaja ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja hän yhdistää nämä roolit saumattomasti ja tuloksellisesti johtamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen.  Itsetuntemus, tunnetaitojen kehittäminen ja motivaatiotekijöiden ymmärtäminen ovat lähtökohtia onnistuneeseen ihmisten johtamiseen ja yhteistyöhön. Minna on erikoistunut tekemään kehittämistä ratkaisukeskeisesti ja osallistavasti, mm. auttamalla työyhteisöjä tunnistamaan ja analysoimaan omia onnistumisiaan.

Keskeisiä työtapoja mm. johdon coaching-prosessit, osallistavat työpajat sekä hyvinvointia ja palautumista kuvaavat mittausmenetelmät. Käytössä myös erilaisia persoonallisuuden piirteitä ja viestinnällisiä vahvuuksia valottavat kartoitukset sekä kehollisia viestejä tunnistavat menetelmät.

Minna on toiminut esimiesten, johtoryhmien, työyhteisöjen ja hyvinvoinnin kehittäjänä kansainvälisissä ja kotimaisissa organisaatioissa. Kokemusta myös johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä.

Lue lisää

 Valmennuksia ja työpajoja johtoryhmille ja tiimeille:

  • Strategiat tavoitteiksi – rakennetaan yhdessä konkreettiset, realistiset ja mielekkäät tavoitteet yhteiselle toiminnalle
  • Onnistumisen oivalluksia muutokseen – muutoksen vaiheiden ymmärtäminen: kuulluksi tuleminen ja uudesta innostuminen ja toimeenpano: käsitellään puolustusreaktiot ratkaisukeskeisesti

  • Tee tulosta onnistumisten analysoinnilla – tehdään näkyväksi hyvin toimivat käytännöt, piilevät osaamiset ja onnistumistekijät ja otetaan ne hyötykäyttöön 
  • Tolkkua työyhteisön toimintaan – osallistava ja oivalluttava valmennus, jossa osallistujat pääsevät kehittämään yhteistä ymmärrystä ja löytävät ratkaisuja parempaan vuorovaikutukseen

  • Vireessä valmennus – työkaluja omien voimavarojen ja stressin tunnistamiseen tavoitteena oppia johtamaan itseä ja muita 

  • Sisäinen motivaatio asiakasviestinnässä – erilaisten motivaatiotyylien hyödyntäminen asiakasviestinnässä 

Asiakkaitamme mm.

Soita tästä