Valmentava johtaminen

Johtajan roolissa pitäisi olla myönteinen ja rohkea – jopa kaikkein hankalimpina aikoina. Johtajan tehtävä on ratkaista ne kaikkein vaikeimmat ongelmat, joita kukaan muu ei ole pystynyt ratkaisemaan ja katsoa eteenpäin, vaikka kukaan ei tiedä millainen tulevaisuus tulee olemaan. Valmentava ja muutoskykyinen johtamistapa auttaa kääntämään uhat mahdollisuuksiksi ottamalla ihmiset mukaan yhteiseen ajatteluun: siinä ihmiset ovat itse ajattelun keskiössä. Valmentamisen tavoitteena ei ole vain ratkaista olemassa olevia ongelmia, vaan toivottaa muutos tervetulleeksi. Valmentamisen keinoina toimivat inhimillisen kapasiteetin tunnistaminen ja hyödyntäminen aidon kuuntelun avulla.

Ratkaisukeskeiset menetelmät soveltuvat hyvin valmentavan johtamisen käytännön työkaluiksi. Menetelmien hallinta auttaa etenemään ongelmista ratkaisuihin pienillä teoilla.

 

Coaching –prosessi on valmentavan johtamisen väline esimiehille ja johtajille yksilöllisesti tai ryhmässä. Se antaa mahdollisuuden tarkastella omia vahvuuksia ja heikkouksia ja löytää piilevä potentiaali, jonka avulla voi ottaa askelia oikeaan suuntaan – kohti onnistumisia.

Coachingin avulla voit

  • rakentaa ja selkiyttää tavoitteita, työroolia ja toimintaa
  • ottaa muutos vastaan myönteisisesti 
  • syventää ymmärrystä omista onnistumis- ja epäonnistumismekanismeista
  • saada työkaluja epämukavuusalueella toimintaan
  • jäsentää ajattelua
  • tehostaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
  • lisätä hyvinvointia ja mielekkyyden kokemuksia

Coachingin tehokkuus perustuu yksilöllisten vahvuuksien ja organisaation tavoitteiden yhdistämiseen, oikeaan ajoitukseen sekä tapaamisten välillä tapahtuvaan käytännön harjoitteluun.

Saat sparrausta kokeneelta valmentajalta, joka auttaa sinua ylittämään esteet ja haasteet. Coaching on investointi omaan kehitykseesi ja organisaatiosi menestykseen. Se auttaa sinua kehittymään niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisestikin.

Kesto voi vaihdella parista kuukaudesta puoleen vuoteen ja sitä voi tarvittaessa jatkaa.

 

Soita tästä