Valmentava johtaminen

Johtajan roolissa pitäisi olla myönteinen ja rohkea – jopa kaikkein hankalimpina aikoina. Johtajan tehtävä on ratkaista ne kaikkein vaikeimmat ongelmat, joita kukaan muu ei ole pystynyt ratkaisemaan ja katsoa eteenpäin, vaikka kukaan ei tiedä millainen tulevaisuus tulee olemaan. Valmentava ja muutoskykyinen johtamistapa auttaa kääntämään uhat mahdollisuuksiksi ottamalla ihmiset mukaan yhteiseen ajatteluun: siinä ihmiset ovat itse ajattelun keskiössä. Valmentamisen tavoitteena ei ole vain ratkaista olemassa olevia ongelmia, vaan toivottaa muutos tervetulleeksi. Valmentamisen keinoina toimivat inhimillisen kapasiteetin tunnistaminen ja hyödyntäminen aidon kuuntelun avulla.

Ratkaisukeskeiset coaching-prosessit ja menetelmät soveltuvat hyvin valmentavan johtamisen käytännön työkaluiksi. Menetelmien hallinta auttaa etenemään ongelmista ratkaisuihin pienin, mutta eteenpäin suuntaavin askelin.

 


Coaching-prosessin avulla voit kehittää valmentavan johtamisen taitojasi johtajana tai esihenkilönä.

Opit tulemaan tietoiseksi omista ajattelu- ja toimintamalleistasi.  Tavoitteena on tunnistaa sellaisia osaamisalueita ja voimavaroja, jotka eivät ehkä ole vielä aktiivisessa käytössäsi. Prosessi auttaa löytämään todellista potentiaaliasi ja kehittymään kohti tuloksellista ja hyvinvointia tukevaa toimintaa esim. seuraavin teemoin:

– tavoitteiden kirkastaminen ja konkretisointi
– omien onnistumis- ja epäonnistumismallien tunnistaminen
– muutoksen sujuvoittaminen
– tuloksellisuuden parantaminen 
– mielekkyyden mahdollistaminen
– yhdessä onnistumisen varmistaminen                                                                                      

Coachingin tehokkuus perustuu yksilöllisten vahvuuksien ja organisaation tulostavoitteiden synkronointiin, juuri oikeaan ajoitukseen sekä tapaamisten välillä tapahtuvaan käytännön harjoitteluun.

Prosessin kesto voi vaihdella muutamasta tapaamiskerrasta puoleen vuoteen ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa.

 

Soita tästä