Coaching-prosessi

Coaching- prosessi auttaa sinua tulemaan tietoiseksi omista ajattelu- ja toimintamalleistasi, jotka saattavat estää tavoitteiden saavuttamista.  Tavoitteena on lisäksi löytää uusia ja entistä toimivampia käytäntöjä toimia myös haasteellisissa työtilanteissa. Tavoitteena on lisäksi tunnistaa sellaisia osaamisalueita tai tiedostamattomia voimavaroja, jotka eivät ehkä ole vielä aktiivisessa käytössä. Prosessi auttaa löytämään todellisen potentiaalisi ja kehittymään tärkeimpien tavoitteidesi suuntaan. Se sopiikin erinomaisesti johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen välineeksi.

Coachingin avulla voidaan
– selkiyttää tavoitteita, kirkastaa työroolia ja fokusoida omaa toimintaa
– syventää ymmärrystä omista onnistumis- ja epäonnistumismekanismeista
– saada työkaluja epämukavuusalueella toimintaan
– tehostaa toimintaa organisaation ja yksilöiden tuloksellisuuden lisäämiseksi
– lisätä hyvinvointia ja mielekkyyden kokemuksia

Coachingin tehokkuus perustuu yksilöllisten vahvuuksien ja organisaation tavoitteiden synkronointiin, juuri oikeaan ajoitukseen sekä tapaamisten välillä tapahtuvaan käytännön harjoitteluun.

Coaching-prosessin kesto voi vaihdella parista kuukaudesta vuoteen, mutta jo noin kuuden kerran tapaamisilla voidaan saada pysyviä muutoksia toiminnassa ja tuloksellisuudessa.

 

Soita tästä