Työyhteisöjen kehittäminen

Kun työyhteisö ja sen jäsenet tietävät selkeästi, mitä heiltä odotetaan ja he kokevat tulevansa kuulluiksi, heillä on myös edellytyksiä toimia entistä itseohjautuvammin. Silloin myös motivaatio ja tuloksellisuus paranevat luonnollisesti.

Lisäksi tarvitaan ohjattua tiimin jäsenten välistä keskustelua, jotta yhteisen tavoitteen saavuttaminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja epäselvät asiat ja turhat olettamukset eivät jarruttaisi etenemistä ja hyvinvointia.

Hyvässä työyhteisössä osataan

 • kuunnella ja kohdata ihmiset kunnioittavasti ja osallistavasti
 • antaa ja vastaanottaa palautetta joustavasti kaikissa tilanteissa
 • ottaa puheeksi myös haastavia ja hankalia asioita
 • tarttua epäkohtiin tai toimimattomiin käytäntöihin rohkeasti ja jämäkästi
 • tunnistaa inhimilliset onnistumiset ja vahvuudet ja hyödyntää tiimin osaamista 
 • rakentaa yhdessä parempia käytäntöjä ja hyvinvointia 

 

Menetelminä voidaan käyttää esim.

 1. Kokemuksellisia työpajoja: harjoitellaan sovittuja teemoja kolmen ajattelukeskuksen (tiedon, tunteen ja toiminnan) avulla. Menetelminä voidaan käyttää esim. ajattelu- ja tunnereaktioiden, liikkeen, hengityksen ja kehon tuntemusten tutkimista. Harjoitusten avulla osallistujat voivat lisätä tietoisuutta tunteistaan ja kehollisista reaktioista erilaisiin tilanteisiin.
 2. Ryhmädynamiikan tutkimista:  autetaan osallistujia havainnoimaan ryhmädynamiikkaa ja toimivuutta yksilöllisten tyylien kautta. Harjoituksissa tunnistetaan toimintatyylejä ja opitaan yksilöiden ja ryhmäenergian tuntemista ja reagoimista siihen uudenlaisilla tavoilla.
 3. Vuorovaikutustaitojen kehittämistä: hyödynnetään sensomotorisia harjoituksia parantamaan osallistujien vuorovaikutustaitoja. Osallistujat harjoittelevat kuuntelemista ja empatiaa kehon kielellä. Menetelmä auttaa heitä kehittämään entistä tehokkaampia kommunikointitaitoja inhimillisesti ja lempeästi.
 4. Onnistumisen analysointia: tunnistetaan aiempia onnistumisia ja niihin johtaneita toimenpiteitä ja ongelmanratkaisua ja hyödynnetään niitä aktiivisesti työssä.

   

   

  Soita tästä