Yhteistyön pelisäännöt

Kun työyhteisö ja sen jäsenet tietävät, mitä heiltä odotetaan ja kokevat tulevansa kuulluiksi, heillä on myös edellytyksiä toimia entistä itseohjautuvammin. Silloin myös motivaatio ja tuloksellisuus paranevat luonnollisesti ilman pakottamista tai jatkuvaa seurantaa.

Yhteisöissä tarvitaan myös ohjattua keskustelua, jotta yhteisen tavoitteen saavuttaminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja epäselvät asiat ja turhat olettamukset eivät jarruttaisi etenemistä ja jäsenten hyvinvointia.

Hyvässä työyhteisössä osataan

 • kuunnella ja kohdata toiset kunnioittavasti 
 • antaa ja vastaanottaa palautetta joustavasti kaikissa tilanteissa
 • ottaa puheeksi myös haastavia ja hankalia asioita
 • tarttua epäkohtiin tai toimimattomiin käytäntöihin jämäkästi
 • tunnistaa inhimilliset onnistumiset ja vahvuudet ja hyödyntää tiimin osaamista 
 • rakentaa yhdessä jatkuvasti parempia käytäntöjä ja edistää samalla hyvinvointia 

 Menetelminä voidaan käyttää esim.

 1. Kokemuksellisia työpajoja: harjoitellaan sovittuja teemoja kolmen ajattelukeskuksen (tiedon, tunteen ja toiminnan) avulla. Menetelminä voidaan käyttää esim. ajattelu- ja tunnereaktioiden, liikkeen, hengityksen ja kehon tuntemusten tutkimista. Harjoitusten avulla osallistujat voivat lisätä tietoisuutta tunteistaan ja kehollisista (sensomotoriikan hyödyntäminen) reaktioista erilaisiin tilanteisiin.
 2. Ryhmädynamiikan tutkimista:  autetaan osallistujia havainnoimaan ryhmän toimintaa ja reaktioita yksilöllisten tyylien kautta. Harjoituksissa tunnistetaan toimintatyylejä (kuusi erilaista Mentor-toimintayyliä) ja opitaan reagoimaan tilanteisiin uudenlaisilla tavoilla.
 3. Vuorovaikutustaitojen kehittämistä: hyödynnetään sensomotorisia harjoituksia parantamaan osallistujien vuorovaikutustaitoja. Osallistujat harjoittelevat kuuntelemista ja empatiaa kehon kielellä. Menetelmä auttaa heitä kehittämään entistä tehokkaampia kommunikointitaitoja inhimillisesti ja lempeästi.
 4. Onnistumisen analysointia: tunnistetaan aiempia onnistumisia ja niihin johtaneita ongelmanratkaisumalleja, toimenpiteitä ja hyödynnetään niitä aktiivisesti arjessa.

   

   

  Soita tästä