Yhteistyön pelisäännöt

Kun työyhteisön jäsenet kokevat tulevansa kuulluiksi, heillä on myös edellytyksiä toimia entistä itsenäisemmin ja itseohjautuvammin. Silloin myös motivaatio paranee ilman erityisiä kikkoja tai ulkokohtaista ponnistelua.

Hyvässä yhteistyössä osataan

 • antaa ja vastaanottaa palautetta muita kunnioittavasti ja motivoivasti
 • ottaa puheeksi myös haastavia ja hankalia asioita
 • tarttua välittömästi kielteisyyteen tai toimimattomiin käytäntöihin
 • tunnistaa onnistumiset ja vahvuudet ja osataan hyödyntää niitä aktiivisesti
 • rakentaa tavoitteita edistäviä toimintamalleja nopeasti ja tehokkaasti

Jokainen työyhteisö on erilainen ja toiminnan tavoitteet vaihtelevat organisaation tilanteiden muuttuessa. Siksi yhteistyön malleja ja toiminnan pelisääntöjä kannattaa päivittää aktiivisesti ja säännöllisesti.

Ulkopuolinen fasilitaattori tuo työyhteisöön neutraalin kysymyksenasettelun jossa kaikki osallistujat pääsevät tuomaan näkemyksiään esiin tasapuolisesti ja johdetusti. Näin päästään työskentelyyn, jossa tulosta syntyy nopeasti ja ihmisten omilla ehdoilla.

   

   

  Soita tästä