Virtuaalipalaverit

Toimiva tiimityö edellyttää näinä aikoina monipuolisia osallistavan vuorovaikutuksen taitoja, jotta työyhteisön jäsenet tulisivat aidosti kuulluiksi ja voisivat toimia entistä itsenäisemmin ja itseohjautuvammin. 

Hyvässä virtuaalipalaverissa osataan

  • antaa ja vastaanottaa palautetta muita kunnioittavasti ja turvallisesti
  • käsitellä myös haastavia ja hankalia asioita
  • tarttua reippaasti toimimattomiin käytäntöihin
  • rakentaa nykytilanteeseen sopivia toimintamalleja nopeasti
  • tunnistaa ihmisten luontaiset vahvuudet ja hyödyntää niitä ammattimaisesti
  • kehittää yhteistyötä ja palaverikulttuuria tilanteeseen sopivilla tavoilla

Kysy lisää ”Arjen työkalut etäjohtamiseen ja virtuaalipalaverien vetämiseen” vaihtoehdoista.

 

 

Soita tästä