Ihmisten erilaisuus ja yhdessä onnistuminen

Motivaatiota, yksilöllisiä vahvuuksia ja reagointityylejä näkyväksi tekevä Mentor-valmennus on työyhteisöjen ja johtamisen tueksi kehitetty konsepti, joka tuottaa rakentavia eväitä viestintä- ja yhteistyöhaasteisiin sekä itsensä johtamisen tilanteisiin. Se auttaa viemään sovitut asiat ja tavoitteet maaliin sujuvasti, terveellisesti ja tehokkaasti. 

Saat vastauksia esim. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten näen itseni ja miten muut näkevät minut?
 • Miten kohdata työkaveri tai asiakas kunnioittavasti ja kuunnellen, vaikka hänen toimintatyylinsä on erilainen kuin itsellä?
 • Millaiset motivaatiotekijät ohjaavat käyttäytymistämme? Miksi toinen innostuu ja toinen ahdistuu samassa tilanteessa?
 • Miten rakentaa mielekkäitä ja merkityksellisiä toimintamalleja työyhteisöön?
 • Miten kehittää tuloksellista ja hyvinvointia edistävää viestintäkulttuuria työyhteisön, asiakkaiden tai yhteistyökumppanien kanssa?

Yksilöllisten toimintatyylien tunnistaminen nostaa työyhteisön onnistumisen uudelle tasolle. Mentor-viitekehys tekee näkyväksi sen, miten luontainen ”draivi”  ja innostus muodostuu. Koska sisäinen motivaatio saa yksilön hakeutumaan kohti häntä kiinnostavia asioita, into ja energia löytyvät luonnostaan, eikä työ kuormita samalla tavalla kuin ulkoisesti pakotettu toiminta. Näin syntyy luottamuksellista, sujuvaa ja tuloksellista toimintaa.

 

Kun tunnistamme henkilökohtaiset vahvuutemme, saamme käyttöömme piilevät voimavaramme ja alamme ymmärtää muiden erilaista tapaa toimia. Hyvinvointimme lisääntyessä, on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia ja parantaa koko organisaation vuorovaikutusdynamiikkaa.

Mentor-valmennus antaa välineitä itsensä johtamiseen, esimiestyöhön sekä hyvinvoinnin kehittämiseen esim. seuraavin teemoin:

 • yksilöllisten vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen
 • erilaiset vahvuudet huomioiva tavoitteiden rakentaminen ja palautteen antaminen 
 • luottamuksen rakentaminen
 • osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
 • innostuva ja onnistuva palaverikulttuuri
 • dynaaminen johtoryhmätyöskentely
 • vaikuttava ja vakuuttava asiakasviestintä
 • hyvinvointi ja palautuminen 

Mentor-itsearviointi tehdään etukäteen ja tulokset avataan yhteisesti valmennuksen aikana. Arvioinnin tuloksena löytyy kuusi erilaista toimintatyyliä yksilöllisenä yhdistelmänä kullekin osallistujalle.

Tarkkailija
Ajatusten prosessointi – kerää ja analysoi tietoa
Johtaja
Hyötyjen ja tulosten kartoitus – varmistaa toiminnan tuloksen.
Innostuja
Nopea reagointi – innostuu ja saa muut mukaan, vaikuttaa, rakentaa yhteistyösuhteita
Vastuunkantaja
Mielipiteen muodostaminen – tutkii asioiden oikeellisuuden tarkasti ja laatutietoisesti.
Auttaja
Tunteiden kokeminen – aistii ilmapiirin, auttaa muita, huolehtii viihtyvyydestä
Organisaattori
Järjestelmällinen suunnittelu, luokittelu ja toteutus – aikatauluttaa ja organisoi tehokkaasti.
Soita tästä