Erilaisten viestintätyylien voima työyhteisöissä ja asiakastyössä

Työpaikalla meitä on moneksi ja toisten ymmärtäminen tuottaa joskus hankaluuksia. Erityisesti palaveri- ja yhteistyötilanteissa tulee selvästi näkyväksi erilaiset toimintatyylit. Motivaatiota, yksilöllisiä vahvuuksia ja stressireagoinnin tyypillisiä piirteitä esille tuova Mentor-valmennus on työyhteisöjen ja johtamisen tueksi kehitetty konsepti, joka antaa rakentavia eväitä viestintä- ja yhteistyöhaasteisiin sekä itsensä johtamisen tilanteisiin. Se auttaa viemään sovitut asiat ja tavoitteet maaliin rakentavasti, terveellisesti ja tehokkaasti. 

Saat vastauksia esim. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia viestintätapoja kannattaa käyttää silloin, kun pyritään onnistuvaan ja hyvinvointia lisäävään yhteistyöhön? 
 • Miten kohdata työkaveri tai asiakas kunnioittavasti ja kuunnellen, vaikka hänen viestintätapansa olisi aivan erilainen?
 • Millaiset motivaatiotekijät ohjaavat käyttäytymistä vaativissa tilanteissa? Miksi toinen innostuu ja toinen ahdistuu samassa tilanteessa?
 • Miten rakentaa aidosti mielekkäitä ja merkityksellisiä toimintamalleja työyhteisöön?
 • Miten synnyttää hyvin johdettua työkulttuuria työyhteisön ja/tai asiakkaiden/yhteistyökumppanien kanssa ja ihmisiä osallistamalla?

Yksilöllisten toimintatyylien tunnistaminen nostaa työyhteisön vuorovaikutuksen ja onnistumisen uudelle tasolle. Mentor-viitekehys tekee näkyväksi sen, miten luontainen ”draivi”  ja innostus muodostuu. Koska sisäinen motivaatio saa yksilön hakeutumaan kohti häntä kiinnostavia asioita, into ja energia löytyvät luonnostaan, eikä työ kuormita samalla tavalla kuin ulkoisesti pakotettu toiminta. Näin syntyy luottamuksellista ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

 

Kun tunnistamme yksilölliset vahvuutemme, saamme käyttöömme piilevät voimavaramme ja alamme samalla ymmärtää muiden erilaista tapaa toimia. Hyvinvointimme lisääntyessä, on mahdollista tehdä näkyväksi toimimattomia käytäntöjä ja saavuttaa parempia tuloksia entistä pienemmin ponnistuksin sekä parantaa koko organisaation vuorovaikutusdynamiikkaa.

Mentor-valmennus antaa välineitä itsensä johtamiseen, esimiestyöhön sekä hyvinvoinnin kehittämiseen esim. seuraavin teemoin:

 • yksilöllisten vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen
 • tavoitteiden muotoilu ja motivointi
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • luottamuksen rakentaminen
 • osaamisen kehittäminen
 • innostuva ja onnistuva palaverikulttuuri
 • tuloksellinen johtoryhmätyö
 • vaikuttava asiakasviestintä
 • urasuunnittelu ja outplacement-prosessit
 • hyvinvointi ja kehotietoisuus – yksilölliset tavat palautumiseen ja treenaamiseen

Mentor-itsearviointi tehdään etukäteen ja tulokset avataan yhteisesti valmennuksen aikana. Arvioinnin tuloksena löytyy kuusi erilaista toimintatyyliä yksilöllisenä yhdistelmänä kullekin osallistujalle.

Tarkkailija
Ajatusten prosessointi – kerää ja analysoi tietoa
Johtaja
Hyötyjen ja tulosten kartoitus – varmistaa toiminnan tuloksen.
Innostuja
Nopea reagointi – innostuu ja saa muut mukaan, vaikuttaa, rakentaa yhteistyösuhteita
Vastuunkantaja
Mielipiteen muodostaminen – tutkii asioiden oikeellisuuden tarkasti ja laatutietoisesti.
Auttaja
Tunteiden kokeminen – aistii ilmapiirin, auttaa muita, huolehtii viihtyvyydestä
Organisaattori
Järjestelmällinen suunnittelu, luokittelu ja toteutus – aikatauluttaa ja organisoi tehokkaasti.
Soita tästä