Leanware

Leanware on hyödyntänyt Mielenhelmen Mentor-konseptia sekä sisäisen kommunikaation että asiakasyhteistyöprojektien parantamiseen useamman vuoden ajan.  Mentor on tuttu koko henkilöstöllemme ja kuulen heidän puhuvan erilaisista tyyleistä eri yhteyksissä useinkin arjessa. Ihmiset osaavat yhä enemmän ottaa huomioon toisen osapuolen kommunikaatio- ja reagointitavan ja sovittaa oman viestintätavan eri tilanteisiin sopivaksi.

Jokainen uusi työntekijä tekee meillä Mentor-kartoituksen ja saa siitä myös palautteen. Jokainen myös jakaa profiilinsa oman tiimin ja esimiehensä kanssa (tiimikohtaiset vahvuudet näkyvillä tiimin sivuilla tai verkkolevyllä). Esimiehet ovat hyödyntäneet tietoa esim. kehityskeskusteluun valmistautuessaan ja motivaatiotekijöitä tunnistaessaan. Olemme saaneet yhteisen sanaston ja viitekehyksen hieman abstraktille asialle arjessa.

Oman tyylin ymmärtäminen auttaa hyödyntämään erilaisia toiminta- ja ajattelutapoja eri tehtävissä. Kokemuksemme mukaan Mentor on hyvä työkalu rekrytointiin ja resursointiin sekä kommunikaation tehostamiseen. Jokainen organisaation jäsen hyötyy henkilökohtaisen toiminta-  ja motivaatiotyylinsä ymmärtämisestä. Se sopii hyvin myös TYHY-päivien ohjelmanumeroksi ja kaikille organisaatiotasoille, johtoryhmästä lähtien. Lisäksi se helpottaa ja sujuvoittaa asioiden hoitamista hektisessä arjessa ja sopii hyvin kasvuyrityksen muuttuvien tilanteiden tukivälineeksi.

Pia Räihä

Henkilöstöpäällikkö
Leanware Oy
Tampere

Soita tästä