Ratkaisukeskeinen työtapa

Nykypäivän tehokkuutta ja suorituksia korostava ajattelu on usein ongelmakeskeistä ja kohdistaa huomion helposti epäkohtiin, virheisiin ja syyllistämiseen. Huomion suuntaaminen ratkaisuihin ja tavoitteisiin siirtää ajattelun menneisyyden virheistä kohti tulevaisuutta.

Ratkaisukeskeinen ajattelu onkin myönteiseen tulevaisuuteen ja tavoitteisiin keskittyvää. Ongelmien ja syyllisten penkomisen sijaan keskitytään löytämään voimavaroja ja vapauttamaan kyvykkyyttä. Valmentaja ja valmennettavat sopivat tavoitteen, jota kohti lähdetään suunnistamaan. Huomio on onnistumisissa sekä arkipäivän ratkaisujen etsimisessä.

Ratkaisukeskeinen työtapa ei tarjoa valmiita vastauksia eikä neuvoja, vaan pyrkii auttamaan asiakasta löytämään itse ratkaisuja tilanteeseen ja ottamaan niistä myös vastuun. Se toimii hyvin myös valmentavan johtamistavan välineenä auttaen mm.

– luomaan avoimia ja yhteistyöhön kannustavia keskusteluja
– rakentamaan mielekkäitä ja konkreettisesti saavutettavia tavoitteita
– lisäämään tietoisuutta omista käyttäytymismalleista
– kehittämään empatiaa
– vapauttamaan piileviä vahvuuksia ja lahjakkuutta
– muotoilemaan arjen toimintasuunnitelmia
– ottamaan tietoinen vastuu omasta toiminnasta
– antamaan energiaa ja lisäämään luovuutta
– toteuttamaan unelmia ja tekemään mahdottomasta mahdollista

Ratkaisukeskeinen valmennus tarjoaa työkaluja

 • hyvinvoinnin tukemiseen
 • muutosten läpi viemiseen
 • esimiestyöskentelyn kehittämiseen
 • uusien näkökulmien löytämiseen.

Ratkaisukeskeiset kysymykset tarjoavat myös perustan onnistuneelle rekrytointitekniikalle, koska ne fokusoivat konkreettisesti onnistumisen tutkimiseen. Lou Adlerin rekrytoinnin tärkeimmät kysymykset

Ratkaisukeskeisiä työskentelymenetelmiä

 • ongelmien muotoilu tavoitteiksi
 • ongelmapuheesta ratkaisupuheeksi
 • näkökulman laajentaminen ajassa, tilassa ja rooleissa
 • arvostava -haastattelu
 • stressinpoistokeskustelu
 • tähtihetki -haastattelu
 • onnistumisten reflektointi

 

Soita tästä